นิตยาไก่ย่าง ร่วมกับ KTC รับฟรี เลมอนลิ้นจี่หวานเย็น มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 ถ้วย เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

รับฟรี เลมอนลิ้นจี่หวานเย็น
มูลค่า 50 บาท จำนวน 1 ถ้วย
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
และแลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิต KTC/เซลส์สลิป
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 – 31 ต.ค.66