SCG Debenture Club รับส่วนลด 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มครบ 500 บาทต่อใบเสร็จ  ที่นิตยาไก่ย่าง และนิตยาไก่ย่าง go ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 31 มีนาคม 2567

นิตยาไก่ย่าง และ SCG เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าผู้ถือหุ้น (SCG) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ที่เป็นสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โดยรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน SCG Debenture Club ในแคมเปญของ SCG Debenture Club รับส่วนลด 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มครบ 500 บาทต่อใบเสร็จ  ที่นิตยาไก่ย่าง และนิตยาไก่ย่าง go ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 31 มีนาคม 2567